LATEST NEWS
  • – Naprawa pomieszczeń po zalaniu – Funkcjonowanie ferm i hodowców zwierzęcych jest niezwykle złożonym zajęciem. Tak samo jak w gazowanie zboża magazynach zbożowych, tak samo i tu należy odpowiednio dbać o przestrzeń, w której z różnych powodów powstawać mogą warunki niedopuszczalne do rozwoju zwierząt lub przechowywania produktów spożywc…[Read more]

  • Glenn Velling became a registered member 3 months, 2 weeks ago

Skip to toolbar